3d

bs1

shelf bannerbanner8

fur2

Recycle World การเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้

          สิ่งของรอบตัวเราหากมีการชำรุดหรือหมดวาระลงไปก็จะกลายเป็นเพียงขยะชิ้นหนึ่ง ที่เพิ่มมูลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในอนาคต เรามาดูกันว่าสิ่งใดรอบตัวเราที่่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ เหมือนการให้ชีวิตใหม่กับมันอีกครั้ง ด้วยการเพิ่มไอเดียและความมคิดสร้างสรรค์เข้าไป จากสิ่งที่ไร้ค่า ก็กลายเป็นเพชรขึ้นมาในทันตาCredit: https://www.pinterest.com