รับต๊าปเกลียวท่อ

[ ท่อประปา ] [ ท่อไฟฟ้า ] [ ท่อดับเพลิง ]

ชนิดของท่อ          สำหรับชนิดของท่อจะมี 2 ชนิดคือแบบกัลวาไนซ์และสตรีมดำ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันคือ
แบบกัลวาไนซ์ : จะมีลักษณะเป็นสีเงินเนื่องจากผ่านการซุปสังกะสีมาแล้ว ซึ่งจะช่วยป้องกันสนิมเหมาะสำหรับงานภายนอกหรืองานท่อประปา
แบบสตรีมดำ : จะมีลักษณะท่อเดิมๆจากโรงงานที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆ  ( แต่สำหรับ Sch40 จะผ่านการเคลือบดำมาแล้ว )

ท่อขนาด 1/4″ ( ทำเกลียวหัวละ 10 บาท )
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 10 บาท ไม่รวมตัด และหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ คิดราคาเซนละ 2.5 บาท
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม. 10×2.5 = 25 + ( 20 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 45 ต่อท่อน

ท่อขนาด 1/2″ (ทำเกลียวหัวละ 15 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 15 บาท ไม่รวมตัดและหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ ความหนาของท่อจะมี 2 แบบ
1. แบบที่ 1 หนา 2.0 เซนละ 1 บาท ( สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรืองาน D.I.Y)
2. แบบที่2 หนา 2.3 (Sch40) เซนละ 1.2 ( สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรือท่อแรงดันสูง)
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม. 10×1 = 10 + ( 30 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 40 ต่อท่อน

ท่อขนาด 3/4″ (ทำเกลียวหัวละ 20 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 20 บาท ไม่รวมตัดและหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ ความหนาของท่อจะมี 2 แบบ
1. แบบที่ 1 หนา 2.0 เซนละ 1 บาท ( สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรืองาน D.I.Y)
2. แบบที่2 หนา 2.3 (Sch40) เซนละ 1.5 ( สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรือท่อแรงดันสูง)
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม. แบบ #Sch40 10×1.5 = 15 + ( 40 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 55 ต่อท่อน

ท่อขนาด 1″  (ทำเกลียวหัวละ 30 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 30 บาท ไม่รวมตัดและหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ ความหนาของท่อจะมี 2 แบบ
1. แบบที่ 1 กัลวาไนซ์  เซนละ 3.5 บาท
2. แบบที่ 2 สตรีมดำ เซนละ 3 บาท
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม.แบบกัลวาไนซ์ 10×3.5 = 35 + ( 60 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 95 ต่อท่อน

ท่อขนาด 1-1/2″  (ทำเกลียวหัวละ 40 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 40 บาท ไม่รวมตัดและหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ ความหนาของท่อจะมี 2 แบบ
1. แบบที่ 1 กัลวาไนซ์  เซนละ 4 บาท
2. แบบที่ 2 สตรีมดำ เซนละ 4 บาท
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม.แบบกัลวาไนซ์ 10×4 = 40 + ( 80 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 120 ต่อท่อน

ท่อขนาด 2″  (ทำเกลียวหัวละ 50 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 50 บาท ไม่รวมตัดและหากทางลูกค้าไม่มีท่อมาเองทางร้านก็มีท่อเพื่อจำหน่าย สามารถเลือกตัดตามความยาวได้ ความหนาของท่อจะมี 2 แบบ
1. แบบที่ 1 กัลวาไนซ์  เซนละ 5 บาท
2. แบบที่ 2 สตรีมดำ เซนละ 5 บาท
ตัวอย่าง ความยาว 10 ซม.แบบกัลวาไนซ์ 10×5 = 50 + ( 100 ค่าทำเกลียว 2 ด้าน ) = 150 ต่อท่อน

ท่อขนาด 2-1/2″  (ทำเกลียวหัวละ 70 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 70 บาท ไม่รวมตัด

ท่อขนาด 3″  (ทำเกลียวหัวละ 120 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 120 บาท ไม่รวมตัด

ท่อขนาด 3-1/2″  (ทำเกลียวหัวละ 130 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 130 บาท ไม่รวมตัด

ท่อขนาด 4″  (ทำเกลียวหัวละ 150 บาท)
          สำหรับการต๊าปเกลียวในกรณีที่ลูกค้านำท่อมาเอง คิดอัตราค่าทำเกลียวอยู่ที่หัวละ 150 บาท ไม่รวมตัด

SHOPPING CART

close
X